20 %

Sponsorii Asociatiei Instalart, beneficiaza, de facilităţile prevăzute in Codul Fiscal al Romaniei, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.


"TITLUL II : Impozitul pe profit.

CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.


Art. 21 : Cheltuieli


(4) p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 0,3 % din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat"

Aici gasiti contractul de sponsorizare.