Calendar

15 AUGUST
-PREGATIRE PRELUDIU/SCULPTURA/001

26 SEPTEMBRIE
-PRELUDIU SCULPTURA/001(vernisaj)

17 OCTOMBRIE
-PRELUDIU SCULPTURA/001(finisaj)

20 OCTOMBRIE/NOIEMBRIE/DECEMBRIE
-PREGATIRE MACHETE SCULPTURA 001

25 IANUARIE
-MACHETELE SCULPTURA/001
01 FEBRUARIE
-SCULPTURILE(constructie)
-PREGATIRE PRELUDIU OBIECT/001

25 MARTIE
-PRELUDIU OBIECT 001(vernisaj)

01 APRILIE
-OBIECTELE(realizare)

25 MAI
-EXPOZITIA SCULPTURA/001

25 IUNIE
-EXPOZITIA OBIECT/001(vernisaj)

30 IUNIE
-EXPOZITIA OBIECT/001(finisaj)

01 IULIE
-MONTAJ SCULPTURI IN PARC(inaugurare)
-PREGATIRE PRELUDIU LAND ART/001

20 IULIE
-PRELUDIU LAND ART(vernisaj)
-transmisie web streaming live

25 AUGUST
-EXPOZITIA LAND ART(completarea expozitiei cu film/foto)
-PREGATIRE PRELUDIU/SCULPTURA/002

1 SEPTEMBRIE
-EXPOZITIA LAND ART(finisaj)